Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder bemanning, kompetensförsörjning, rekrytering och tjänster inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Insynspersoner

Aktieägare 2020-12-30

Aktieägare
 
Andel
Bertil Haglund med bolag
3 914 842
50,36
Transferator Ventures
779 576
10,03
Rune Löderup med bolag
404 231
5,20
Thomas Hedström
283 106
3,64
Porticus Öresund
252 565
3,25
Lars Jansåker
219 445
2,82
Peter Näslund
121 212
1,56
Christer Ryder
120 356
1,55
Torbjörn Gunnarsson
117 647
1,51
Jörgen Henriksen
104 200
1,34
Övriga aktieägare
1 456 969
18,74
Totalt
7 774 149
100,00

Insynspersoner

Insynspersoner
Antal aktier
Bertil Haglund – styrelse
3 914 842
Johan Sandström – VD
100 000
Per J Levin – CFO
25 000
Dan Olsson – styrelse
0
Åsa Linde-Tornée – styrelse
0
Stig Engkrantz – styrelse
0
Lars Kylberg – Revisor
0

Enligt First Norths regelverk skall listade bolag på sin hemsida publicera en förteckning över fysiska personer som har insynsställning i bolaget.
Avsikten med regelverket gällande insynsrapportering på First North är att informationen skall motsvara den information som skulle ha skickats till Finansinspektionen om bolaget varit noterat på en reglerad marknad. Vid eventuella tveksamheter gällande tolkning av reglerna för insynsrapportering skall samma tolkning av reglerna göras som för bolag noterade på en reglerad marknad.
Vänligen meddela Per Johansson Levin på e-mail om ni blir insider i Hedera Group AB (publ).