Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Vårdbemanning

Med kontor på flera orter i Sverige bemannar vi de flesta specialistinriktningarna inom primärvård och slutenvård. Hedera är en trygg partner till sjukvården, vi tror på personlig kontakt och personlig service – vi samarbetar idag med merparten av Sveriges Regioner och privata vårdgivare och vi arbetar alltid med skräddarsydda lösningar. Hedera arbetar med hög kundnärvaro vilket förbättrar förståelsen för våra kunders verksamheter och i förlängningen skapar en ökad trygghet för våra konsulter och samarbetspartners.

Hedera gör alltid en noggrann kvalitetssäkring av både konsulter och konsultchefer vilket säkerhetsställer att rätt person hamnar på rätt plats. Lika viktigt som det är att hitta Sveriges bästa läkare, sjuksköterskor, psykologer och fysioterapeuter – lika viktigt är det att hitta Sveriges trevligaste arbetsplatser till vår personal.

Hedera Doctor
Hedera Doctor

Hedera Doctor bemannar med läkare genom Läkarresurs, Svensk Läkartjänst Lil AB och Hedera Medical. Hedera Doctor arbetar över hela Sverige med de flesta specialistinriktningarna inom primärvård och slutenvård.

Gå till hemsida

Hedera Nurse
Hedera Nurse

Hedera Nurse bemannar med sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykologer, arbetsterapeuter, barnmorskor och socionomer genom Hedera Nurse och Hedera Helse.

Gå till hemsida