Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder bemanning, kompetensförsörjning, rekrytering och tjänster inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Johan Sandström – VD

Upplandsgatan 38, 113 28 Stockholm

Mobil: +46 73 333 0342

E-post: johan.sandstrom@hederagroup.se

Bertil Haglund – Styrelseordförande

Upplandsgatan 38, 113 28 Stockholm

Mobil: +46 70 722 2644

E-post: bertil.haglund@hederagroup.se