Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Vår affärsidé och vision

Affärsidé

Hedera Group skall erbjuda bemanning, kompetensförsörjning, rekrytering och tjänster inom vård och omsorg.

Strategi

Genom förvärv och organisk tillväxt skall Hedera Group växa med 20 % årligen.

Vision

Hedera Group skall vara en av de ledande aktörerna inom vård och omsorg.

Vårt gemensamma värdeord: Stolt!

Samlade styrkor - Stolta hjältar

Värdegrund Hedera Group

Hedera Groups värdegrund beskriver hur vi förhåller oss när vi genomför vårt uppdrag. Värdegrunden vägleder oss och hjälper oss att hålla kvalitet i allt vi gör. Den beskriver vad vi står för och vilka grundläggande värden vi vill förknippas med.

Värdegrunden förtydligar även vilka värden som är viktiga för att vi ska nå våra mål. Den fungerar som en kompass i vårt dagliga arbete och bidrar till att utveckla verksamheten. Värdegrunden stärker vår kultur och vi-känsla och utgår från vårt kärnvärde stolt.

Hederas uppdrag är att erbjuda personlig assistans, bemanning, kompetensförsörjning och tjänster inom vård och omsorg. Genom att vara lyhörda och engagerade ser vi till att rätt person hamnar på rätt plats. På detta sätt bidrar vi med stolthet till att vården fungerar och till ökad livskvalitet inom personlig assistans. Genom en genuin passion för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående organisation som står för hållbara resultat.

Inom Hedera tror vi på individen och den enskildes möjligheter att nå sin fulla potential. Vi tror på det aktiva valet av inställning och attityd, och vi väljer att vara vårt bästa jag. Genom att bygga en kultur av stolthet, kan vi leverera ett varmt bemötande som känns självklart, avslappnat och medvetet på samma gång.

I en stolt organisation känner medarbetare tillit till sig själva och sina kollegor, tillit till organisationens förmåga att skapa värden och uppfylla löften.

Inom Hedera prioriterar vi stoltheten i vår organisation, i det strategiska och i det operativa arbetet. Och det handlar i grunden om att ta fasta på och utgå från det som är värdefullt.

Vår VD har ordet

“Vi är verksamma i en bransch med stora utmaningar där behovet av en kvalitativ och flexibel partner är stort. I takt med att vårt samhälle förändras ändras också våra behov. Läkare och sjuksköterskor vill i större utsträckning arbeta med varierande uppdrag och planera sin tid, vilket innebär att många söker sig från regionerna.

Bristen på personal i verksamheterna blir större år för år. Hedera Group har ett viktigt uppdrag genom att möjliggöra att kompetens stannar inom vården. Vården behöver kompetens, kvalitet och kontinuitet men också en effektiv bemanning av uppdrag över hela landet. Hedera Group är rikstäckande och har mycket goda förutsättningar att utvecklas till ett av Sveriges starkaste bolag inom personalförsörjning och personlig assistans. Vi har engagemang, kompetens, duktiga konsulter och bra kundavtal – följ med oss på resan!“

– Johan Sandström, VD, Hedera Group

Vår ledning

Johan Sandström

Johan Sandström - VD Hedera Group

Född: 1972

Innehav: 163 666 aktier,
25 000 optioner 2021/2024

Besöksadress: Vasagatan 15-17, 111 20 Stockholm

Mobil: +46 73 333 03 42

E-post: johan.sandstrom@hederagroup.se

Anställd sedan: januari 2020

Erfarenhet: Civilekonom som närmast kommer från Cereb AB som VD. Johan har arbetat inom bemanning och rekrytering sedan 1998. Tidigare befattningar innefattar bl.a. Director för Randstad Care, Regionchef Stockholm för Feelgood och arbete inom executive search.

Per J Levin

Per J Levin – CFO Hedera Group

Född: 1992

Innehav: 40 916 aktier,
20 000 optioner 2021/2024

Besöksadress: Drakegatan 10, 412 50 Göteborg

Mobil: +46 72 584 44 39

E-post: per.j.levin@hederagroup.se

Anställd sedan: september 2019

Erfarenhet: Civilekonom som senast arbetat som revisor på Ernst & Young AB, huvudsakligen erfarenhet från noterade bolag och pri vate-equity ägda tillväxtbolag samt inom EYs capital markets-grupp.

Risto Urdzanov

Risto Urdzanov – Affärsområdeschef Hedera Bemanning

Född: 1993

Innehav: 10 000 optioner 2021/2024

Besöksadress: Vasagatan 15-17, 111 20 Stockholm

Mobil: +46 70 792 68 93

E-post: risto.urdzanov@hederagroup.se

Anställd sedan: mars 2020

Erfarenhet: Arbetat i branschen sedan 2018 och startade som Konsultchef inom Hedera. Har även en bakgrund som säljande projektledare inom företagsevent. Risto har gått på tennisgymnasium med inriktning inom samhällsjuridik.

Lisa Lund

Lisa Lund - HR-Chef Hedera Group

Född: 1980

Innehav: 0 aktier

Besöksadress: Drakegatan 10, 412 50 Göteborg

Mobil: +46 72 975 04 28

E-post: lisa.lund@hederagroup.se

Anställd sedan: oktober 2021

Erfarenhet: Fil. mag. i personal- och arbetsvetenskap (psykologi). Lisa kommer senast från Livsanda Care, där hon arbetat som personalchef med fokus på HR och organisation. Dessförinnan arbetade Lisa på ett börsnoterat bolag inom försäkringsbranschen med HR-frågor och compliance. Tidigare erfarenhet av rekrytering, bemanning och projektledning.

Christer Ryder

Christer Ryder – Affärsområdeschef Hedera Assistans, vVD Hedera Group

Född: 1968

Innehav: 192 661 aktier,
20 000 optioner 2021/2024

Besöksadress: Brandstationsgatan/Ölands Köpstad, 366 31 Färjestaden

Mobil: +46 70 858 89 28

E-post: christer@assistanspoolen.se

Anställd sedan: september 2019

Erfarenhet: Grundare av Assistanspoolen 1994. Christer har mångårig erfarenhet av arbete inom assistans och omsorg. Har varit med och startat upp PARO (Privata Assistansanordnares Riksorganisation) och varit ordförande i samma organisation. Även varit ledamot i Assistansrådet där Försäkringskassan sammankallade kompetens från branschen. Christer har varit ledamot i KFOs verksamhetskommitté.

Vår historia

Mitt första bemanningsbolag grundade jag redan 1994 då lagstiftningen förändrades och gjorde det möjligt att ”hyra ut personal”. Då gällde det främst kontors- och administrativ personal. I början av 2000-talet grundade jag mitt andra bemanningsbolag med inriktning på vård & omsorg. När jag sedan lämnade detta bolag hade jag en plan att utveckla andra bolag.

Det var dock många som hörde av sig och föreslog att vi skulle göra ännu en resa. Jag har som entreprenör startat många bolag och det kändes utmanande att få göra en resa till med ett bolag inom bemanning. Via en affärskollega fick jag tips om ett bolag som hade avslutat sin huvudverksamhet och sökte ett bolag med livskraftig affärsidé som kunde ta över handelsplatsen.

I början av 2016 såg Hedera Group AB dagens ljus och vi noterade bolaget, via ett omvänt förvärv, på First North med ambitionen att växa till en av Sveriges ledande bolag inom vård. Bara efter någon månad hade vi förvärvat tre bolag och hade en omsättning på 160 MSEK. Det mest spännande med att bygga bolag är att se människor växa och få sin utkomst från det som man skapar. Det är entreprenörens bekräftelse på att man lyckats. Jag vill gärna se Hedera Group växa till en av de finaste och mest lönsamma bolagen inom vård & omsorg i Sverige.

Jag tror på ett öppet företag där personalen är med och utvecklar verksamheten. Jag tror också på kulturell mångfald och är emot diskriminering. Jag vill se människor från hela världen arbeta med oss och att vi håller det vi lovar och är ärliga mot våra medarbetare.

Bertil Haglund - Styrelseordförande och grundare

Karriär

Du kan enkelt söka jobb hos oss genom att registrera din CV (i Word eller pdf-format) i vår kandidatdatabas. Detta kan du göra oavsett om det finns en specifik tjänst som du är intresserad av eller om du vill finnas med i våra register för framtida uppdrag.

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande

Jag samtycker till att Hedera Group AB behandlar mina personuppgifter i enlighet med personuppgiftspolicyn.