Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder bemanning, kompetensförsörjning, rekrytering och tjänster inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Hederaaktien

Hederas aktie har handlats på Nasdaq First North Growth Market sedan 15 januari 2016. Aktiekapitalet uppgift per den 31 december 2019 till 12 438 664 kronor fördelade på 7 774 149 aktier till kvotvärde 1,60 kr.

Antalet aktier i Hedera Group AB (publ) ökade under september 2019 i en nyemission, i samband med köpet av Assistanspoolen Omsorg Sweden AB, antalet aktier ökade med 1 958 675.

Aqurat Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Aqurat är info@aqurat.se eller 08-684 05 800