Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Hederaaktien

Hederas aktie har handlats på Nasdaq First North Growth Market sedan 15 januari 2016.

Mangold Fondkommission är bolagets Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Mangold är ca@mangold.se eller 08-5030 15 50

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME-marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Aktieägare

Aktieägare
Antal aktier
Andel
Bertil Haglund med bolag
6 448 204
43,3%
Transferator Ventures
1 408 885
9,46%
Dalacompagniet AB
929 368
6,24%
Adexsi Holdings Limited
436 224
2,93%
Sophie Haglund
372 404
2,5%
Lars Jansåker
310 507
2,08%
Thomas Hedström
297 420
2,0%
Porticus Öresund AB
250 050
1,68%
Peter Näslund
244 937
1,64%
Bengt Balldin
225 100
1,51%
Övriga aktieägare
3 977 768
25,57%
Totalt
14 900 867
100%