Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Historik

Sorterat på år

2020

Mars – Hedera Group förvärvar MediDoktor Norden ABs verksamhet

2019

Nov – Johan Sandström utses till VD för Hedera Group AB

Sep – Per J Levin utses till CFO för Hedera Group AB

Aug – Förvärvar Assistanspoolen

2018

Juni – Pål Jernhag utses till CFO för Hedera Group

Maj – Bertil Haglund utses till styrelseordförande i Hedera Group AB

Maj – Maria Nordin utses till VD för Hedera Group

April – Förvärvar AddUs Care AB

April – Startar ekonomibyrå för konsulterna

Feb – Förvärvar Ambio Helse AB

Feb – Förvärvar Medical Baehrendtz & Haeger AB

2017

Dec – Startar Socionombemanning

Feb – Hedera Group i Analysguiden

2016

Maj – Förvärvar Svensk Läkartjänst Lil AB och All Vård Semaforen AB.

April – Förvärvar Pridoc Bemanning AB.

Jan – Hedera Group AB (publ) noteras på Nasdaq.

2015

Dec – Ansöker om notering på Nasdaq First North

Nov – Namnändrar till Hedera Group

Nov – Förvärvar Läkarresurs FA Rekryt AB

Juli – Ny ledning tillsätts.

Juli – Styrelsen beslutar att söka ny verksamhet.

Jan – Möjlighet till försäljning av gruvverksamheten utvärderas fortlöpande under året.

2014

Okt – Legal tvist om äganderätt till restupplag med partner tillika minoritetsägaren uppstår.

Sep – Avsiktsförklaring om outsourcing av produktion från restlager.

Aug – Produktion stoppas på grund av försämrat utbyte från anrikningsverk.

Första halvåret – Testproduktion av guld från restupplag genomför med inledningsvis godtagbart resultat.

2013

Sep – Miljötillstånd för produktion av restupplag erhålls.

Maj – Bolaget noteras på Nordic MTF via ett omvänt förvärv.

2013

Sept – Det Tanzaniska dotterbolaget Mara Mine Development övertar gruvlicensen.

Mar – Avtal om förvärv av majoriteten i Mara gruvan.

Mar – Kilimanjaro Gold AB registreras