Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Valberedning

 

Fredrik Vojbacke, född 1973

Ledamot i valberedningen

Ekonom från Stockholms Universitet samt University of Macau (China)
Fredrik Vojbacke har en bakgrund inom corporate finance och som egen företagare /investerare med över 15 års erfarenhet av finansiell rådgivning till företag. Grundare av och VD i investeringsföretaget Transferator AB (publ) noterat på Spotlight Stockmarket. VD/Koncernchef ABG-koncernen Ordf. Biosensor Applications International AB. Samt ledamot i styrelsen i ett flertal företag inom Transferator-koncernen.

Lars Bjarnemark, född 1957

Ordförande i Valberedningen

Mobil: +46 70 878 4470

E-post: lars.bjarnemark@telia.com

Civilekonom Stockholms Universitet. Egen konsultverksamhet. Tidigare VD och koncernchef för Stockholms Regiondjursjukhus/Anicura mellan 2010-2012. VD och koncernchef flr Akademikliniken mellan 2006-2010. Vd för Sandberg Trygg och Grey Momentum. Arbetet i SEB med bank och finans i många år.

Bertil Haglund – Född 1957

Ledamot i valberedningen

Civilekonom. Entreprenör och företagsbyggare.
Ägare till Lectica AB, som är ett familjeägt investeringsbolag. VD för NGS Group år 2004 – 2010. Därefter styrelseledamot fram till 2015 och en av huvudägarna i NGS Group fram till 2010. Arbetat inom SEB med bank/finans. Grundare till Tellus Leasing AB, finansbolag som såldes till Peab sfären. Grundare av TjänsteGruppen i Malmö AB, ett personaluthyrningsföretag som såldes till WM-data 1998. Grundare till ett telemarketing-, agentur- och momskonsultföretag under nittiotalet. Ekonomi- och finansdirektör i Busslink 1999.