Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder personlig assistans, bemanning och rekrytering inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Koncernledning

Johan Sandström

Johan Sandström - VD Hedera Group

Född: 1972

Innehav: 163 666 aktier,
25 000 optioner 2021/2024

Besöksadress: Vasagatan 15-17, 111 20 Stockholm

Mobil: +46 73 333 03 42

E-post: johan.sandstrom@hederagroup.se

Anställd sedan: januari 2020

Erfarenhet: Civilekonom som närmast kommer från Cereb AB som VD. Johan har arbetat inom bemanning och rekrytering sedan 1998. Tidigare befattningar innefattar bl.a. Director för Randstad Care, Regionchef Stockholm för Feelgood och arbete inom executive search.

Per J Levin

Per J Levin – CFO Hedera Group

Född: 1992

Innehav: 40 916 aktier,
20 000 optioner 2021/2024

Besöksadress: Drakegatan 10, 412 50 Göteborg

Mobil: +46 72 584 44 39

E-post: per.j.levin@hederagroup.se

Anställd sedan: september 2019

Erfarenhet: Civilekonom som senast arbetat som revisor på Ernst & Young AB, huvudsakligen erfarenhet från noterade bolag och pri vate-equity ägda tillväxtbolag samt inom EYs capital markets-grupp.

Risto Urdzanov

Risto Urdzanov – Affärsområdeschef Hedera Bemanning

Född: 1993

Innehav: 10 000 optioner 2021/2024

Besöksadress: Vasagatan 15-17, 111 20 Stockholm

Mobil: +46 70 792 68 93

E-post: risto.urdzanov@hederagroup.se

Anställd sedan: mars 2020

Erfarenhet: Arbetat i branschen sedan 2018 och startade som Konsultchef inom Hedera. Har även en bakgrund som säljande projektledare inom företagsevent. Risto har gått på tennisgymnasium med inriktning inom samhällsjuridik.

Lisa Lund

Lisa Lund - HR-Chef Hedera Group

Född: 1980

Innehav: 0 aktier

Besöksadress: Drakegatan 10, 412 50 Göteborg

Mobil: +46 72 975 04 28

E-post: lisa.lund@hederagroup.se

Anställd sedan: oktober 2021

Erfarenhet: Fil. mag. i personal- och arbetsvetenskap (psykologi). Lisa kommer senast från Livsanda Care, där hon arbetat som personalchef med fokus på HR och organisation. Dessförinnan arbetade Lisa på ett börsnoterat bolag inom försäkringsbranschen med HR-frågor och compliance. Tidigare erfarenhet av rekrytering, bemanning och projektledning.

Christer Ryder

Christer Ryder – Affärsområdeschef Hedera Assistans, vVD Hedera Group

Född: 1968

Innehav: 192 661 aktier,
20 000 optioner 2021/2024

Besöksadress: Brandstationsgatan/Ölands Köpstad, 366 31 Färjestaden

Mobil: +46 70 858 89 28

E-post: christer@assistanspoolen.se

Anställd sedan: september 2019

Erfarenhet: Grundare av Assistanspoolen 1994. Christer har mångårig erfarenhet av arbete inom assistans och omsorg. Har varit med och startat upp PARO (Privata Assistansanordnares Riksorganisation) och varit ordförande i samma organisation. Även varit ledamot i Assistansrådet där Försäkringskassan sammankallade kompetens från branschen. Christer har varit ledamot i KFOs verksamhetskommitté.