Hedera Group

Länken i vården

Vi erbjuder bemanning, kompetensförsörjning, rekrytering och tjänster inom vård och omsorg.

VårdbemanningPersonlig assistans

Styrelse Hedera Group

Bertil Haglund – Född 1957 – styrelseordförande

Invald: 19 november 2015

Aktieinnehav: 3 914 842

Civilekonom. Entreprenör och företagsbyggare. Ägare till Lectica AB, som är ett familjeägt investeringsbolag. VD för NGS Group år 2004 – 2010. Därefter styrelseledamot fram till 2015 och en av huvudägarna i NGS Group fram till 2010. Arbetat inom SEB med bank/finans. Grundare till Tellus Leasing AB, finansbolag som såldes till Peab sfären. Grundare av TjänsteGruppen i Malmö AB, ett personaluthyrningsföretag som såldes till WM-data 1998. Grundare till ett telemarketing-, agentur- och momskonsultföretag under nittiotalet. Ekonomi- och finansdirektör i Busslink 1999.

Övriga styrelseuppdrag: Lectica AB, Stureplanskliniken AB, Luxoro AB, Förvaltnings AB Kronopark, Rent a driver AB, Mentor HB och Olsano AB.

Peter Näslund – Född: 1962

Invald: 19 november 2015

Aktieinnehav: 121 212

Advokat och delägare i Advokatfirma DLA Piper sedan 1993 och blir från och med 1 maj 2018 Managing Partner på advokatfirman. Arbetar inom corporate finance med köp och försäljning av bolag samt aktiemarknadsfrågor. Har suttit i styrelsen för ett tiotal noterade bolag, däribland Storytel AB och NGS Group AB under perioden år 2000 – 2010.

Åsa Linde-Tornée – Född: 1963

Invald: 7 maj 2019

Aktieinnehav: 0

Jurist. Head of Human Resources ForSea AB I Helsingborg. Har varit Interim direktör på Doro AB, Ansvarig för Bring HR-center och förhandlingschef. HR-chef för Bring och Frigoscandia AB. Central förhandlare inom Transportgruppen. Inga övriga styrelseuppdrag.

Stig Engkrantz – Född: 1968

Invald: 7 maj 2019

Aktieinnehav: 0

Civilekonom. Tidigare VD och koncernchef för Dedicare AB. Även varit VD för Poolia IT. Har lång erfarenhet av bemanning och främst inom vård. Övriga styrelseuppdrag är Transvoice och Upplands Bro kommunfastigheter AB.

Revisor - Lars Kylberg

Auktoriserad revisor, PriceWaterhouseCoopers